استادعلی اصغرسرکوبی

استاد علی اصغر سرکوبی از یک خانواده متدین و هنر دوست در سال 1333 در شیراز بدنیا آمد . مرحوم پدر ایشان و خویشاوندان او در معماری سنتی و کاشیکاری سابقه دیرینه داشته اند . او بعد از اتمام دوران تحصیلات دبیرستان بعلت علاقه وافری که به هنر داشت شروع بکار  روی تابلوهای رنگ روغن نمود و سپس در سال 1350 به استخدام اداره حفاظت آثار باستانی ( اداره کل میراث فرهنگی فعلی ) در آمد . بخاطر ذوق کاری فراوان طی یک دوره دو ساله جهت فراگیری تعمیرات آثار بدنه و ترمیم نقاشیهای دوره های صفویه ، زندیه ، قاجاریه عازم اصفهان شد . او موفق گردید از انستیتو ایزمئو ایتالیایی که آن موقع در اصفهان حضور داشتند مفتخر به دریافت مدرک ایزمئو با تایید پرفسور توچی و گالدیری رئیس باستان شناسی ایتالیا شود . پس از بازگشت در ارگ کریم خانی و بناهای زندیه مشغول بکار شد و سرپرستی بخش تعمیرات فعالیتهای دیواری ( فرسک ) را بعهده گرفت و افرادی بعنوان کار آموز تعمیرات بدنه بعده ایشان گذاشته شد که هم اکنون از جمله استادان این رشته هنری بشمار می آیند. از جمله فعالیتهای ایشان در کار مرمت انجام لایه برداری ارگ کریم خانی که شامل : سفت کاری ، آسیب شناسی ، مرمت و حفاظت تثبیت با مواد پارالوئید پریمال روی نقاشیها ، ساختن مقرنسها و هفت پنج های تویزه ها و طاقچه ها و همچنین تعمیرات برروی بناهای کازرون ( بیشاپور ) آتشکده فیروزآباد امامزاده  میمند مسجد جامع نیریز حمام حاج آقا تراب همدان امامزاده قاسم خرم آباد و...می باشد.