استاد عباس نقاش

اسـتاد عباس نقـاش از هنرمندان برجستـه و پیشکسوت نقاشی سنتی دیواری و گل و مرغ است که در سال 1305 در شیراز به دنیا آمد.او با توجه به علاقه وافری که به هنر خصوصا ً هنر نقاشی داشت از همان کودکی حرفه پدر را برگزید و پا به پای پدر این حرفه زیبا را دنبال کرد .45 سال کار کردن در کنار پدر و محمد جعفر نقاش سبب گردید که در سال 1350 اولین کار حرفه ای او سقف حسینه قوام را زینت بخشد.

پس از آن سقف و دیوارهای اماکن تاریخی همچون باغ عفیف آباد، باغ ارم، حمام آقا بابا خان، شاهزاده حسین و بسیاری دیگر از اماکن و ابنیه – عمومی یا شخصی- فضایی شد برای هنر نمایی این استاد تا با ظرافت قلم و رنگ های گوناگون نقوش زیبای ترنج ، اسلیمی ، ختایی و گل و مرغ را زنده نگهدارد .

در طی دوران فعالیت استاد عباس نقاش، شاگردان بسیاری را تعلیم داد که از آن جمله می توان خواهرزاده اش- محمد علی پرواز، اسدالله، حاجی عسکر و صمد عقاب را نام برد.