دکترمحمد منصور فلامکی

دکترمحمد منصور فلامکی به عنوان پدر مرمت ایران شناخته شده است و در سال ۱۳۸۹ به عنوان چهره ماندگار انتخاب شد.از جمله معروف ترین کتابهایی که توسط ایشون تالیف شده است کتاب باز زنده سازی بناها و شهرهای تاریخی  و  تجارب شکل گیری معماری ایران و غرب ، دکتر فلامکی ، نشر فضا است  که مورد توجه همه دانشجویان مرمت بنا و معماری می باشد.

شهرت عمده وی در جامعه معماری، به خاطر زبان ویژه و بعضا غامض آثار اوست که به نثری مختص به وی در معماری نویسی انجامیده و به اعتقاد بسیاری ارتباط دانشجویان، به ویژه سال‌های اولیه تحصیل را با متون او دشوار ساخته است.

 وی فارغ التحصیل با درجه دکترا در دانشگاه ونیز به سال ۱۳۴۱، متخصص در شهرسازی فنی از دانشگاه میلان ۱۳۴۷ و تخصص در مرمت بناها و شهرهای تاریخی از دانشگاه رم ۱۳۴۸ می باشد. نامبرده از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۴ دانشیار دانشگاه تهران و از سال ۱۳۵۴ به عنوان استاد در دانشگاه مذکور بوده است.

او همچنین موسس و مدیر موسسه علمی فرهنگی فضا ۱۳۶۲، مدیرعامل موسسه علمی و فرهنگی فضا از ۱۳۶۲، عضو اینتا (انجمن بین المللی نوشهرها) از ۱۳۶۳، مدرس دانشکده های معماری آزاد اسلامی تهران، کرمان، تبریز و دانشکده هنر دانشگاه کرمان از ۱۳۷۲و عضو هیات امناء‌ انجمن مفاخر معماری ایران بوده است.

عضویت در شورای تخصصی شهرداری تهران به مدت ۵ سال، مشاور عالی معماری بانک مرکزی ایران به مدت ۷ سال و عضویت در کمیسیون طراحی و معماری، شهرسازی و محیط زیست شهرداری تهران به مدت ۵ سال از دیگر فعالیت‌های منصور فلامکی محسوب می‌شوند.

تألیفات‌

 1. سال‌ ۱۳۴۶، تألیف‌ کتاب‌ “حرکت‌های دموگرافیک‌ جمعیت‌های سرزمین‌ ونیز از سال‌ ۱۸۶۱ تا سال‌ ۱۹۶۱، که در سال ۱۳۴۶ که از سوی دانشکده‌ معماری ونیز. انستیتوی شهرسازی انتشار یافته است‌.
 2. انتشار مقالات‌ در مجله‌های تخصصی ایتالیایی و ژاپنی .
 3. تألیف و انتشار کتاب‌ “باززنده‌‌سازی بناها و شهرهای تاریخی” به‌ سال‌ ۱۳۵۴، انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌ (این‌ کتاب‌ در سال‌ ۱۳۹۱ توسط‌ دانشگاه‌ تهران‌ برای بار دهم تجدید چاپ‌ شده‌ است‌).
 4. تألیف و انتشار کتاب‌ “سیری در تجارب‌ مرمت‌ شهری ـ از ونیز تا شیراز، به‌ سال‌ ۱۳۵۷ ـ انتشارات‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی و تجدید چاپ آن، همراه با ارائه گزارشی به هنگام شده، به سال ۱۳۸۴ توسط “نشر فضا” ـ .
 5. تدوین و انتشار کتاب‌ “وجود و آینده‌ شهرهای تاریخی”، گزارش‌ جامع‌ اولین‌ سمینار مرمت‌ شهری در ایران‌”. دانشگاه‌ تهران‌، دانشکده‌ هنرهای زیبا ـ که‌ به‌ مدیریت‌ م‌. م‌. فلامکی در سال‌ ۱۳۵۰ برگزار شده‌ است‌. این کتاب، در سال ۱۳۸۳ با افزودن گزارشی به هنگام شده و بازنگری چاپ دوم آن، به سال ۱۳۸۶ توسط نشر فضا صورت گرفته است.
 6. تألیف کتاب‌ “فارابی و سیرشهروندی در ایران” و چاپ آن توسط نشر نقره، تهران ۱۳۶۷ انتشار یافته و، در پی بازنگری، توسط نشر فضا به سال ۱۳۸۵ تجدید چاپ شده است ـ .
 7. ترجمه‌ کتاب‌ “منشور آتن”، همراه با مقدمه‌ای مبسوط، که به سال ۱۳۵۵ توسط انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌، انتشار یافته است. این کتاب، پس از بسط مقدمه پیشین، در سال‌های۱۳۸۲ و ۱۳۸۸، توسط نشر فضا تجدید چاپ شده است.
 8. تألیف کتاب‌ “شکل‌گیری معماری ـ در تجارب‌ ایران‌ و غرب‌”، که توسط نشر فضا، تهران‌  ۱۳۷۱ انتشار یافته و تجدید چاپ دوم به سال ۱۳۸۵و چاپ سوم، به سال ۱۳۹۱ـ. صورت گرفته است.
 9. تألیف کتاب‌ “ریشه‌ها و گرایش‌های نظری معماری”، نشر فضا، تهران‌ ۱۳۸۱ این کتاب، در سال ۱۳۹۰ برای بار چهارم توسط نشر فضا تجدید چاپ شده است.
 10. تألیف کتاب “پاپلوـ پیکاسو”، که توسط نشر فضا، تهران به سال ۱۳۸۳ انتشار یافته است.
 11. تألیف کتاب “حریم‌گذاری بر ثروت‌های فرهنگی ایران” ـ نشر فضا، تهران ۱۳۸۴ـ.
 12. تألیف کتاب “تکنولوژی مرمت معماری”، و چاپ آن توسط نشر فضا،‌ تهران به سال  ۱۳۸۷ (این کتاب، به عنوان کتاب فصل و سپس کتاب سال شناخته شده است)؛ این کتاب در سال ۱۳۹۰ تجدید چاپ شده است.
 13. تألیف کتاب “نظریه‌ای بر: منشور مرمت شهری”، با پشتیبانی وزارت مسکن و شهرسازی، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی، که در تهران به سال ۱۳۸۷ چاپ و انتشار یافته است.
 14. تألیف کتاب “گستره‌های معماری” ـ نشر فضا به سال ۱۳۸۹٫
 15. نشر تعداد زیادی مقالات‌ و گزارش‌های علمی و‌ فنی ـ‌ حرفه‌یی در مجلات‌ معتبر کشور، از سال‌ ۱۳۴۹ تاکنون‌ (محیط‌شناسی ـ محیط‌ زیست‌ ـ هنر و معماری دانشکده هنرهای زیبا‌ ـ مجله‌ ساختمان‌ ـ معماری و هنر ایران‌ ـ گسترش انتشار یافته‌اند.‌ و مقاله‌ای مبسوط‌ در کتاب‌ “شهرهای ایران‌ در دوران‌ اسلامی” ـ به‌ کوشش‌ دکتر یوسف‌کیانی، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران ۱۳۷۵ چاپ و انتشار یافته، همراه با ده‌ها مقاله به زبان‌های فارسی و انگلیسی که در مجلات فارسی و در مجموعه مقالات کنگره‌های جهانی انتشار یافته‌اند.
 16. تالیف کتاب “نوسازی و بهسازی شهری”‌ ـ انتشارات سمت، به سال ۱۳۸۴، که تا سال ۱۳۸۷ دوبار تجدید چاپ شده است.
 17. تألیف کتاب “اصل‌ها و خوانش معماری ایرانی”، نشر فضا به سال ۱۳۹۱ ـ

 قدردانیها

 • شناخته شدن به عنوان استاد نمونه، پژوهشگر نمونه … در دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۶ ـ در چهار نوبت.
 • شناخته شدن به عنوان استاد پژوهشگر و مؤلف برجسته، از سوی “وزارت مسکن و شهرسازی” و “سازمان میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی کشور” ـ در دو نوبت به سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰
 • شناخته‌ شدن به عنوان “چهره ماندگار” در گستره‌ی معماری، در هشتمین دوره‌ی گزینش چهره‌های ماندگار کشور، دی ماه 1389
 • تاریخ انتشار: 95/4/9