استاد سید قاسم پوشکان

استاد قاسم پوشکان با بیش از 70 سال سن از صنعتگران پیشکسوت در عرصه هنرهای سنتی وابسته به معماری است. او در سال 1310 در یک خانواده ساده در شیراز بدنیا آمد و هیچوقت موفق به تحصیل نگردید.

وی که همیشه در اندیشه به جا گذاردن اثری ماندگار و نام نیکی از خود بود در 10 سالگی وارد کار چلنگری گردید و زیر نظر مرحوم استاد حاج عبدالله هنرپرداز مشغول به کار شد . او که در این حرفه به فراگیری ساخت در و پنجره و شیروانی به صورت سنتی پرداخت و با تلاش و کوشش فراوان توانست در 30 سالگی به مرحله استادی در این هنر زیبا برسد.

زیبایی و مهارت کار او را می توان در پنجره ها و درهای چلنگری شده و شیرسرهای مسجد جامع عتیق ، مسجد وکیل ، خانه فروغ الملک ، باغ عفیف آباد و بسیاری از اماکن عمومی و خصوصی دید ( یعنی همان آرزوی  ماندگاری  اثری زیبا و نام نیکی که از نوجوانی داشت. )

مهارت کار استاد در چلنگری به قدری بود که پس از اتمام شیروانی باغ عفیف آباد ، مسئولین فرهنگ و هنر وقت با دیدن کارش مبلغ یکصد تومان به او پاداش دادند.

 

استاد در طی 70 سال فعالیت صنعتگری ، شاگردان بسیاری را آموزش داد ولی به عقیده او مهم ترین آموزش را به پسرش سید کاظم پوشکان  داد تا او وارث هنر پدر گردد. وی که اکنون 84 سال دارد کماکان در این هنر و صنعت زیبا در مغازه ای واقع در روبروی عمارت منصوریه مشغول به فعالیت می باشد.