پروژه مرمت و احیای محدوده ایلخانی در بافت تاریخی شیراز

با احیاء و مرمت ابنیه و بافت تاریخی ایران میتوانیم پاسخ مناسبی برای تقاضای حفظ هویت، به مردم عرضه کنیم. بافتهای تاریخی شهری، مجموعه هایی ارزشمند هستند که به یقین باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.. زمانی حفظ این مجموعه ها مهمتر میشود که دانه های معماری ارزشمند درون آن ها قرار گرفته باشد.از ابنیه های مهم بافت تاریخی شهر شیراز باغ ایلخانی است که هم به دلیل سابقه ی فرهنگی- اجتماعی و هم به دلیل ویژگی های ارزشمند معماری نیازمند توجه ویژه و حفاظت می باشد ؛ لذا احیای مجموعه ی ایلخانی میتواند به عنوان محرک حفاظت بافت تاریخی عمل کرده و فعالیت و سرزندگی که در شان این بافت است را به آن باز خواهدگرداند. شرکت عمران و مسکن سازان فارس به نمایندگی از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران از سال گذشته مقدمات عملیات مرمت مجموعه ایلخانی ( متشکل از باغ ایلخانی بهمراه 4 خانه تاریخی اطراف باغ) را آماده و در سال جاری شاهد اجرای آن هستیم.
تاریخ انتشار :95/2/5


تعداد بازدید: 1337