دانشگاه علم و صنعت تهران

پردیس شماره 2 دانشگاه علم و صنعت ایران بر اساس مصوبه پنجمین جلسه هیات امنای دوره پنجم 24/8/91 به منظور فراهم آوردن زمینه های جذب و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو، و همچنین با توجه به توانمندی و وجود تنوع رشته های علوم و فنی و مهندسی تاسیس گردید.

دانشکده معماری و شهرسازی پردیس2 دارای 31 نفر عضو هیئت علمی بوده و دانشجویان شاغل به تحصیل در این دانشکده بالغ بر 76 دانشجوی دکترا- 370 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد روزانه و شبانه- 80 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس و 350 نفر دانشجوی کارشناسی می باشند. این دانشکده به شرح ذیل اقدام به پذیرش دانشجو در رشته های مرمتی کرده است.

1384- پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مرمت

1384- پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته فراگیر رشته مرمت

1393- پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مرمت با دو گرایش حفاظت و مرمت میراث شهری و حفاظت و مرمت میراث معماری

وب گاه : www.iust.ac.ir

 

 تعداد بازدید: 766