دانشگاه امام خمینی قزوین

دانشکده معماری و شهرسازی یکی از چهار دانشکده فعال در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) است که با مجوز قطعی شورای گسترش آموزش عالی در تاریخ 6/2/82 تاسیس و شروع به کار نمود. در راستای اهداف عالیه دانشگاه که تاسیس رشته های تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و ایجاد دانشکده های تخصصی است؛ با راه اندازی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری در نیم سال اول تحصیلی 82-83 و ترکیب آن با رشته های کارشناسی معماری و شهرسازی موجود زمینه لازم برای برپایی دانشکده معماری و شهرسازی فراهم گردید که سبب ارتقاء وجهه دانشگاه شده که به لحاظ نام و سطح، جایگاه شایسته ای را می طلبد.

رشته مرمت و احیاء بناهای تاریخی در سال 83 با مجوز شورای گسترش آموزش عالی با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی فعالیت خود را در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) آغاز نموده است.

 

 

وب گاه : www.ikiu.ac.irتعداد بازدید: 950