دومین روز برگزاری کارگاه آموزشی در مدرسه نیکان

در تاریخ 95/3/12 دومین روز از برگزاری کارگاه آموزشی تجارب مرمتی؛ مدعوین در محل پروژه نیکان در مجاورت مدرسه خان گردهم آمدند. در ابتدا ضمن خوش آمدگویی به حضار؛ مختصری به فعالیت های صورت گرفته توسط شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران پرداخته شد و سپس در ادامه دکتر قانعی مشاور طرح پروژه ایلخانی (مشاور پلشیر) به ارائه جزئیات اجرائی مجموعه گردشگری ایلخانی و دکتر لاری مشاور طرح پروژه نیکان (مشاور بنکوه سازان) به ارائه جزئیات طرح گردشگری، تجاری نیکان پرداختند.

در پایان مدعوین از خانه های تاریخی حفظ شده و در حال مرمت در پروژه نیکان شامل منازل تاریخی مفلح، شیخ الاسلام، برحق طلب و محلاتی بازدید به عمل آورده و از نزدیک با گروه استادکاران مرمتی و روش های آنان آشنا شدند.

تاریخ انتشار:95/3/12تعداد بازدید: 287