درمان آثار چوبی با استفاده از روشهای جدید

استفاده از حشره کش هاي مايع ، درمان با روش حرارتي ماکروويو ، فرآيند ترموليگنوم در شرايط اتمسفري مي تواند به حفظ آثار تاريخي ساخته شده از چوب کمک کند. جُرجيوس تَولاريديس(Georgios Tavlaridis)، شيميست و متخصص حفاظت از کشور ايتاليا اين مطلب را در کارگاه “مواد و روش هاي مورد استفاده در فرآيندن از بين بردن آفات (حشرات )در آثار چوبي “که به همت پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاريخي فرهنگي برگزار شد مطرح کرد.

او افزود:چوب از جمله مواد مقاوم در سازه هاي تاريخي و آثار هنري بوده و از سوي ديگر چون داراي مواد آلي است به سادگي مي تواند توسط حشراتي که از اين مواد آلي تغذيه مي کنند دچار فرسودگي زيستي شود. تولاريديس با اشاره به خسارت هاي اقتصادي و فرهنگي گسترده در آثار چوبي توسط حشرات تصريح کرد : براي نابودي آفات در مواد چوبي چندين روش وجود دارد که بخوبي مي تواند از آسيب هاي زيستي پيشگيري کند. به گفته وي يکي از روش هاي اصلي براي مقابله با آفات در آثار چوبي شامل استفاده از حشره کش هاي مايع با اعمال تزريق عمقي تحت فشار در درون ساختارهاي چوبي است.
همچنين 2روش ديگر را درمان با روش حرارتي ماکرو ويو (Microwave) و فرآيند ترموليگنوم (Thermo Lignum) در شرايط اتمسفري ويژه اعلام کرد. اين متخصص حفاظت، فرآيند ترموليگنوم را يک روش زيست محيطي با در نظر گرفتن حساسيت اشياء دانست که براي مبارزه با هجوم حشرات قابل استفاده است.
به گفته او ،اين روش شامل کاربرد هواي گرم و مرطوب در فرآيند درمان بوده و مبناي آن بر اين اصل استوار است که بيشتر حشرات در تمام مراحل چرخه زندگي و بسته به نوع و گونه خود در دماي بين 55-48 درجه سانتيگراد از بين مي روند. در اين فرآيند اشياي آلوده در محفظه بخار تا دماي حداکثر 55-51 درجه گرم مي شوند ضمن آنکه در طول درمان ميزان هواي مرطوب به گونه اي کنترل مي شود که شاخص رطوبت تعادل ياEMC(Equilibrium Moisture Content)  در ساختار اشيا و در طول انجام فرآيند درمان بدون تغيير باقي بماند.
تَولاريديس درمان ساختارهاي چوبي که توسط موريانه مورد حمله قرار مي گيرندرا بسيار پيچيده و هزينه بر است و نيازمند به زمان زيادي دانست و تصريح کرد که به اين منظور در روش هاي سنتي در اطراف چوب هاي آلوده يک مانع فيزيکي ايجاد مي کنند و يا از طعمه هاي سلولزي حاوي ترکيب هورمون هاي ويژه استفاده مي شود . گفتني است ، جُرجيوس تَولاريديس(Georgios Tavlaridis)، شيميست و متخصص حفاظت از کشور ايتاليا بيش از 25 سال در زمينه آثار چوبي، نقاشي ديواري، اندودها، مصالح سنگي و ديگر آثار کارکرده و پروژه هاي مطالعاتي و مرمتي متعددي را بخصوص با تمرکز بر پروژه هاي با همکاري بين رشته اي، مشاوره و مديريت کرده است.
اين پروژه ها عمدتاً با رويکردهاي آسيب شناسي آثار، عمليات مرمت، شيوه هاي نگهداري و حفاظت پيشگيرانه در مخازن، بررسي شرايط ريز اقليمي، عمليات مربوط به بسته بندي، نقل و انتقال و نمايش آثار تاريخي و هنري بوده است
.

 تاریخ : 95/3/29


تعداد بازدید: 2598