حکیم قاآنی شیرازی که بود؟

قاآنی شیرازی فرزند میرزا محمد علی گلشن است که خود نیز یکی از شعرا بوده است. میرزا محمد گلشن دارای سه فرزند بود: حاج میرزا محبلی، میرزا حبیب الله و میرزا اکبر ندیم. این سه برادر در یک خانه در میدان شاه شیراز( نزدیک بی بی دختران) اقامت داشته اند.

قانی شیرازی در سال 1222 هجری در شیراز متولد شد او اصالتاً از ایل زنگنه کرمانشاه است و چون از هفت سالگی یتیم گردید تحصیلات مقدماتی را در همان شیراز فرا گرفت و در اوان جوانی عازم مشهد شد تا در آنجا به ادامه تحصیل بپردازد و ضمناً میدان تازه‌ای برای کسب معاش پیدا کند. او به زبان ترکی و عربی و اروپائی آشنایی داشته است. قاآنی شاید اولین شاعر ایرانی است که به زبان فرانسه تسلط داشت. همچنین در ریاضیات کلام و منطق نیز استادی مسلم به شمار می‌رفت، ولی افسوس که برای مضامین اشعارش از آن همه علم و اطلاعات وسیع استفاده کافی نکرد و شعر را وسیله‌ای برای ارتزاق و تفنن می‌دانست نه هنر.

قاآنی از لحاظ لفاظی و به کار بردن صنایع شعری و ابتکار در قوافی بی‌نظیر است. قاآنی علاوه بر دیوان اشعارش که در حدود هفده هزار بیت است کتابی به نام پریشان به سبک گلستان در نثر نگاشته است. وفات قاآنی در سال ۱۲۷۰ اتفاق افتاد و در تهران مدفون شد.

تاریخ انتشار: 95/4/21.

 

 تعداد بازدید: 2121