خانه تاریخی توحید پذیرای دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر شیراز

دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر شیراز در مورخه 95/1/28 با حضور معاونین دانشگاه و اعضای هیات علمی و دانشجویان مرمت بناهای تاریخی در خانه تاریخی توحیدی در محله سردزک شیراز افتتاح شد.

همچنین در تاریخ 95/1/30 به مناسبت اعلام سال میراث ورزش از سوی یونسکو و روزجهانی بناها و محوطه های تاریخی، از طرف دانشکده حفاظت و مرمت دانشکده هنر شیراز ، در این خانه تاریخی نشستی با موضوع ورزش پهلوانی و زورخانه ای برگزار گردید.

مطلب : برگرفته از انجمن معماران ایران

تاریخ انتشار: 95/1/31تعداد بازدید: 757