بازدید بخش معاونت معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی فارس از گذرتاریخی سیدذولفقار وعمارت جمشیدی

روز سه شنبه مورخ 97.10.18به دعوت شرکت عمران و مسکن سازان فارس، معاونت محترم و جمعی از کارشناسان معاونت معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس از گذرتاریخی سید ذوالفقار، گذر تاریخی طاق اسکرو و عمارت تاریخی جمشیدی دیدن به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس در این بازدید که در ابتدا از گذر تاریخی سید ذولفقار صورت گرفت ابتدا سلطانیان معاون فنی شرکت عمران و مسکن سازان فارس از تاریخچه این گذر و روند بازسازی سنگ فرش آن توسط شرکت توضیحاتی را ارائه داد.

 در ادامه عباس زاده مدیر ساماندهی و بازآفرینی شرکت نیز گفت هدف ما از ورود به این بافت ها تزریق روح زندگی به این اماکن و تنها به خاطر حضور مردم می باشد تا سرزندگی و زیبایی به این بافت ها برگشته و اصالت آن نیز حفظ شود.

  سپس بازدیدی نیز از طاق اسکرو (پشت بازار وکیل شمالی) و اقامت گاههای سنتی در حال مرمت و ساخت نیز صورت گرفت و مسئولان با مهجور ماندن این بخش از گذر،مشکلات سرمایه گذاران و صاحبان این بناها جهت راه اندازی و اخذ مجوزها آشنا شدند.

  در پایان نیز بازدیدکنندگان به بازدید از عمارت تاریخی جمشیدی تملک شده و مورد مرمت  نوسط شرکت عمران و مسکن سازان فارس پرداخته و توضیحاتی توسط شکرگزار مدیر مرمت و طراحی شرکت ارائه گردید.

مهندس اشرفی مدیرعامل شرکت نیز ضمن خوشامد گویی به حاضرین گفتند روند مرمت یک کار بسیار پرهزینه میباشد که خوشبختانه شرکت عمران و مسکن سازان فارس با بهره گیری از تخصص و تجربه کارمندان خود و باتکنیک های بروز مرمت مانند فتوگرامتری مرمت ابنیه های تاریخی باارزش را شروع کرده است و باقدرت به کار خود ادامه می دهد.

  در ادامه بازدید نیز مهندس تکاور مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان فارس ضمن تشکر از شرکت عمران و مسکن سازان فارس به جهت تدارک این بازدید و تلاش این شرکت در امر احیای بافت های تاریخی خواستار این شدند که شرکت تعداد جلسات بازدیدی را افزایش داده  و در جهت بهبود و احیای بافت های تاریخی همچون گذشته و حال کوشا باشد.

 

 

 

 تعداد بازدید: 42