استاد محمد علی شکرخند

استاد شکـرخند متولد 1316 از سن 8- 7 سالگی نزد اساتیدی چون مرحـوم حاج مصطفی و سید نوری هنر گره چینی را فراگرفت و پس از رسیدن به مرحله استادی و ورود به بازار کار شاگردانی چون خودش هنرمند را تربیت کرد که در این میان فرزندانش عبدالرضا و جاسم همچنان در کنار پدر به هنرنمایی مشغولند.

از آثـار ایـن خـانواده هنـرمند می توان به گـره چینی ها و ارسی های عمـارت باغ عفـیف آباد، ارگ کـریم خانی، مـوزه نارنـجستان، خانه فروغ الملک (موزه مشکین فام)، عمارت دیوانخانه، مدرسه خان و مسجد نصیرالملک در شیراز و آثاری در استهبان، جهرم و دزفول اشاره داشت.

اسـتاد شکرخند چندیـن در و صندوقـچه برای قبور ائـمه اطهار سـاخته یا در دسـت سـاخت دارد نظیـر: چهار صندوقـچه قبر برای حرمین عسکریین در سامرا- مرقـد امام هادی(ع)،امام حـسن عسکری(ع)، حکیمـه خاتون(س) و نرجـس خاتون(س)- صندوق مقبره امامین جوادین – امام موسی ابن کاظم (ع) امام محمد تقی جواد (ع)- و درب حرم دلاور صحرای کربلا حضرت ابوالفضل العباس (ع).