مرمت گران میراث ماندگار

جاذبه های گردشگری

جاذبه های گردشگری مرمت گرانجاذبه های گردشگری به طور کلی به تمامی منابع، ویژگی‌ها و توانمندی‌های منطقه‌ای گویند که بتواند افراد و گروه‌ها را برای مقاصد مختلف از جمله مقاصد تجاری و بازرگانی، مقاصد تفریحی و سرگرمی، دیدارها و گسترش روابط، مقاصد فرهنگی، یادگیری و آموزشی، مقاصد شخصی و پرورش خویشتن، مقاصد ماجراجویانه و ورزشی و گاهی مقاصد پژوهشی و علمی، به خود جذب نماید. در راستای این جذب، و در جهت شناساندن اینگونه مکان های توریستی – گردشگری ؛ شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس قصد دارد که بصورت تخصصی در وب سایت مرمت گران میراث ماندگار به معرفی منزلگاه های تاریخی و باستانی، الگوهای شاخص فرهنگی، جاذبه های طبیعی، تفرجگاه ها، هنرها و صنایع دستی، رویدادها و جشن واره های فرهنگی و ویژگی های رفتاری ساکنین مناطق مختلف بپردازد.

شیوه های نوین مرمتی

شیوه های نوین مرمتی مرمت گرانآیا استفاده از روشهای جدید برای مرمت آثار تاریخی آنهم جهت صرفه جویی در وقت و هزینه ها اشتباه است ؟
آیا بدون بررسی و تحلیل این روشها که کاملا علمی است، می توان صرفا با یک تیتر رسانه ای کل یک پروژه مرمتی را زیر سوال برد ؟
از سویی تاثیر اثر هنری‌ وابسته به شرایط زمانی خلق اثر،شرایط مکانی نمایش اثر و پس‌زمینه‌ی کاربردی است که اثر هنری در آن خلق شده است و در مرمت اثر و نمایش آن بایستی این نکات را در نظر داشت. اما از سویی اگر استاندارهای مبانی نظری مرمت را سختگیرانه انتخاب کنیم. هرگز نمی‌توان به اجرای مناسب دست زد. وب سایت مرمت گران میراث ماندگار بر آن است تا با بررسی روش ها و مواد و مصالح جدید در ایران و دیگر کشورها،راهکارها و شیوه های نوین مرمت را بررسی و معرفی نماید.

تجارب مرمتی دیگر کشورها

مرمت گران تجارب مرمتیمروری برادبیات مرمت شهری جهان دردهه های معاصر و تجربه های اجرا شده بازسازی باززنده سازی نوسازی و دیگرتجربه های به کارگرفته شده درشهرهای مختلف تاریخی بیانگر آن است که نمی توان روش خاصی به عنوان فرمول و بصورت یکسان برای تمامی شهرهای دارای بافت های سنتی و تاریخی پیشنهاد کرد. نحوه مداخله و برخورد با بافتهای کهن دربین کشورهای مختلف باتوجه به شرایط حاکم سیاسی اقتصادی و اجتماعی آنها بوده است. هدف از انتخاب این موضوع در وب سایت مرمت گران میراث ماندگار،ارائه و تبیین تطبیقی تجارب سایرکشورها و یافتن الگوها و شیوه های مناسب است که باشهرهای ایران انطباق بیشتری دارد و ازطرف دیگر بابررسی تجارب گوناگون درباره مداخلات شهری به ویژه ساماندهی بافت های فرسوده و تاریخی امکان دست یافتن به نگرش و دیدگاه جامع تر را فراهم می آورد ازاین رو آن را باید جزئی ازمقوله طراحی به شمارآورد.

اخبار مرمت گران میراث ماندگار

سایت مرمت گران لینک به سایت وزارت راه شهرسازی
سایت مرمت گران لینک به سایت شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی
سایت مرمت گران لینک به سایت شهرداری شیراز
سایت مرمت گران لینک به سایت شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس
فیلم های آموزشی
فیلم های آموزشی به دلیل دارا بودن درک بهتر تصویری از این قابلیت برخوردارند که بستر مناسبی جهت افزایش دانسته های علمی و یافته های تجربی در حوزه مرمت و حفاظت از بناهای باارزش تاریخی باشند. وب سایت مرمت گران میراث ماندگار در این بخش سعی بر آن دارد تا آرشیوی از فیلم های موجود در زمینه موضوعات مرمتی،گردشگری و معماری را در اختیار مخاطبین خود قرار دهد.

تجربه های مرمت خانه های تاریخی در ایران

هدف مرمت حفظ اثر هنری است . حفظ یک جسم مصنوع که ساختار ش ناگزیر در طول زمان دگرگون می شود. در فرآیند مرمت، هدف آن است که مفاهیم و ارزشهای گذشته و از دست رفته در اثر گذر زمان و مداخلات، تا حد امکان به اثر بازگردانده شود. مفهوم مرمت را چه به صورت بخشی اساسی در مفهوم فراگیر حفاظت، و چه در برگیرنده تمام مفاهیم حفاظت به حساب آوریم، به هر حال تلاش و هدف اصلی آن نگهداری، کند کردن روند فرسایش یا طولانی کردن عمر و آشکار سازی ارزش های تاریخی و زیبایی شناسی آثاری است که از انسان ها و تمدن ها باقی مانده است. شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس با هدف حمایت از مرمت و نگهداری خانه های تاریخی به معرفی پروژه های موفق انجام گرفته در این زمینه خواهد پرداخت و امید است تا مخاطبین این وب سایت با ارائه نظرات و معرفی موارد پیشنهادی خود، ما را در رسیدن به این هدف یاری رسانند.

مقاله های تخصصی

مقاله های تخصصي و ترويجي بنابر خوانندگان متعدد خود، از اين توانايي برخوردارند که بستر مناسبي را براي افزايش دانسته هاي علمي و يافته هاي تجربي در حوزه مرمت بناها و بافت هاي تاريخي فراهم آورند. از اين روي، بررسي اين پژوهش ها از جهت محتوا و تعداد آنها مي تواند تصويري آشکار از اين حوزه را به مخاطبان، متوليان نشر و پژوهشگران نشان دهد.در راستای این هدف وب سایت مرمت گران میراث ماندگار از مخاطبین خود جهت ارائه مقالات تخصصی در این زمینه دعوت بعمل می آورد. مقالات منتشر شده در سه زيرگروه؛ 1. مباني نظري مرمت، 2. تجربيات مرمت و 3. معرفي آثار واجد ارزش مرمتي در ايران و ساير نقاط جهان بخش بندي شده اند. ضمن اينکه کليه مقالات در دو حوزه: مقالات تاليفي و ترجمه اي نيز طبقه بندي گرديده اند. لذا از نگارندگان محترم تقاضا می گردد مقالات خود را به ایمیل (articles@rihfars.ir) ارسال نمایند. مقالات منتخب درسایت مرمت گران میراث ماندگار معرفی و در نشریه بافت کهن متعلق به شرکت عمران و مسکن سازان فارس منتشر خواهد شد. مقالات ممتاز پس از تائید متخصصان در نشریه هفت شهر متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به چاپ خواهد رسید.

پیشینه تاریخی بافت قدیم شیراز

شیراز شهری است که در قرن اول هجری بنیان نهاده شده‌است. چنین پیداست که بنیان گذاران این شهر نام شیراز را از نام قلعه‌ای که از پیش از اسلام در نزدیکی محل فعلی شهر با نام شیراز وجود داشته، به عاریت گرفته‌اند. شیراز پس ازتبریزدر سال ۱۲۸۷ و تهراندر سال ۱۲۸۹ سومین شهر ایران است که در سال ۱۲۹۶ خورشیدی، نهاد شهرداری در آن تأسیس گردید شهرداری شیراز به ۱۰ منطقهٔ مستقل شهری تقسیم شده و جمعاً مساحتی بالغ بر ۲۴۰ کیلومتر مربع را شامل می‌شود. با توجه به پیشینه ی غنی تاریخی شیراز، شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس قصد براین دارد تا در این وب سایت به جزئیات به معرفی اتفاقات تاریخی ، اشخاص بنام و محله های تاریخی که ساختار اولیه و هویت شهر را سازمان میدهند بپردازد.