ارتباط با ما

آدرس: شیراز، بلوار معالی آباد، بعد از مخابرات شهید دستغیب، مقابل بانک ملت، شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس
صندوق پستی: 71955-855
تلفن: 071-36241240
نمابر: 071-36246006
تارنما: www.rihfars.ir
پست الکترونیک: info@rihfars.ir