درباره ما

شرکت عمران ومسکن سازان فارس به نمایندگی از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در راستای بخشی از رسالت خود مبنی بر بازآفرینی شهری در بافتهای تاریخی شهرهای ایران، پایه گذار اولین مراسم "مرمت گران میراث ماندگار" بود. در اولین گردهمایی استادکاران و هنرمندان سنتی که در شهر شیراز (تاریخ 20 خرداد 1394 در محل آرامگاه سعدیه) برگزار گردید، تعدادی از هنرمندان عرصه مرمت معرفی و تجلیل شدند. شرکت عمران و مسکن سازان فارس مجری و برگزارکننده این مراسم به عنوان محل دائمی دبیرخانه همایش مرمت گران میراث ماندگار که از این پس به صورت ملی برگزار می گردد، با راه اندازی این تار نمای رسمی، در نظر دارد با ارتباط با حوزه های متخصص و جریان اجرائی و تجربی مرمت، در راستای حفاظت ثروت های فرهنگی کشور ایران اقدامات موثری انجام دهد.