اساتید کاشی کاری (معقلی - معرق)

نامتاریخ تولدمحل تولدتوضیحات
استاد امرالله سیرجانیان1327شیرازتوضیحات