استاد احمد ظریف صنایعی

استاد احمد ظریف در سال 1324 در یک خانواده هنرمند و صنعتگر در شیراز بدنیا آمد.او که پدر ، پدر بزرگ و عمویش از استادان بزرگ آینه کاری بودند از سن 7 سالگی به عنوان شاگرد آینه کار وارد این حرفه هنری گردید .

حضور در کنار استادانی همچون استاد محمـد ظریف صنایعی (پدرش) ، استاد محمد ظریف صنایعی (پدر بزرگش) و استاد حسین ظریف صنایعی (عمویش) عاملی بود که سبب گردید او در سن 14 سالگی به عنوان یک آینه کار ماهر آینه کاری حـرم شاهچـراغ را شروع کند و پس از آن صحن های حرم امام رضا(ع) ، سید علاء الدین حسین (ع) آستانه و 37 مسجد و امامزاده را با آینه های رنگی و نقوش سنتی بیاراید .

تبحر او در آینه کاری سنتی بحدی بود که با وجود آنکه هیچوقت فرصت مدرسه رفتن و کسب علم را نیافت، در سال 1393 موفق به کسب مدرک درجه 1 هنری در هنر آینه کاری از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور گردید.

ارزش کارهای او نه تنها در ظـرافت آینه کاری هایش بلکه استفاده از نقوش اسـلیمی ، رسمی، مقرنس و ترکیب بندی آنها است.او هنر خود را بگونه ای به پسرش - محمد رضا- انتقال داد که هم اکنون یکی از آینه کاران برجسته محسوب می گردد.