پروژه مرمت و حفاظت خانه های تاریخی عدلو و دانش در بافت تاریخی شیراز

از سال 94 با هدف تغییرکاربری این دو بنا به بخش اداری-اقامتی، شرکت عمران ومسکن سازان فارس به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی  شهری ایران ، عملیات مرمت این دو خانه تاریخی را آغاز کرده است. از عملیات انجام گرفته در این پروژه، مرمت هشتی مشترک بین دو منزل تاریخی می باشد. در حال حاضر مرمت فاز اول خانه عدلو در دست اجرا است.

 

 

تاریخ انتشار :95/2/6تعداد بازدید: 1366