دانشگاه هنر شیراز

مرکز آموزش عالی رشته‌های هنری در ایران است دانشگاه هنر شیراز چهارمین مرکز آموزش عالی رشته‌های هنری در ایران و نخستین در جنوب کشور است. جذب اعضای هیات علمی آن از افراد با تجربه صورت گرفته و با مراکز پژوهشی دانشگاه‌ها، میراث فرهنگی و مرکز اسناد و کتابخانه ملی نیز دانشگاه تفاهم نامه‌هایی را منعقد کرده است.این دانشگاه از مهرماه سال ۱۳۹۲ در سه رشته کارشناسی مرمت، فرش و موزه داری دانشجو می‌پذیرد. در برنامه ۱۰ ساله دانشگاه هنر شیراز، ۱۰ دانشکده با ۵۰ کد رشته در نظر گرفته شده است.


تعداد بازدید: 820