دانشگاه تهران

شعار دانشگاه: میاسای ز آموختن یک زمان

بنیانگذار: پروفسور محمود حسابی

وب گاه: http://www.ut.ac.ir

دانشگاه تهران بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی درایران است که در سال ۱۳۱۳ خورشیدی به دستور رضاشاه تأسیس شد. دانشگاه تهران هم اکنون دارای ۲۵ دانشکده، ۹ پردیس و ۱۱ مرکز پژوهشی است و از استادان مجرب ایرانی در بیشتر رشته‌ها بهره می‌گیرد. برند دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۲ در دهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران به عنوان یکی از ۱۰۰ برند برتر ایران شناخته شد.  در حال حاضر محمود نیلی احمدآبادی ریاست این دانشگاه را به عهده دارد.

هم اکنون در دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران گرایش مرمت شهری و مرمت معماری در حال تدریس می باشد.تعداد بازدید: 725